Robert Ulatowski

Robert Ulatowski

Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. St. Moniuszki w Łodzi w klasie fortepianu i organów. 

Akademię Muzyczną w Łodzi na wydziale wokalno-aktorskim ukończył z rocznym wyprzedzeniem i wyróżnieniem. Jego głos określa się jako bas-cantante i jest dość rzadkim głosem 

w grupie głosów basowych.

Będąc studentem IV roku studiów został solistą Warszawskiej Opery Kameralnej, w której debiutował partią Sarastra w Czarodziejskim Flecie W. A. Mozarta. Jako solista tej opery wykonał wiele partii operowych i oratoryjnych w Polsce, a także w takich krajach jak: Niemcy, Holandia, Belgia, Austria, Hiszpania i Francja. 

W 1996r. wykonywał partię basową w polskim prawykonaniu Pasji według św. Jana G. F.Haendla transmitowanej w studiu koncertowym na żywo przez II program Polskiego Radia. 

Jest także półfinalistą wielu konkursów wokalnych m. in. „Belvedere” w Wiedniu, Ady Sari w Nowym Sączu, im. A. Didura w Bytomiu. Brał udział w kursach wokalnych i interpretacyjnych tj. Wratislavia Cantans oraz kursach w Dusznikach Zdroju.

Był pedagogiem wokalnym w PSM II st. im. St. Moniuszki w Łodzi, a także asystentem w Katedrze Edukacji Artystycznej, Katedrze Filologii Angielskiej i Instytucie Filologii 

Rosyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego prowadząc przedmioty: emisja głosu, zespoły wokalne.

W latach 2001-2005 był solistą Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu gdzie, obok licznych spektakli, wziął udział w kilku premierowych „superwidowiskach” transmitowanych przez 

Telewizje Polską takich jak: „Gioconda” na Odrze oraz „Aida”, „Straszny Dwór” a także „Skrzypek na dachu” w Hali Ludowej. Uczestniczył też w tourne z tą Operą (Niemcy, Cypr) wykonując partie basowe w przedstawieniach: ,,Cyganeria”, ,,Wolny Strzelec”. 

W swojej działalności koncertowej wykonuje utwory muzyki klasycznej, standardy jazzowe oraz ulubione pieśni gospel , negro-spirituals. W wyniku fascynacji muzyką gospel założył i prowadził kwartet wokalny „Supernova” wykonujący muzykę: negro-spirituals, gospel, jazz i jego własną. Zespół koncertował w Polsce, Niemczech i Francji. 

Bierze udział w koncertach organizowanych przez Politechnikę Łódzką prezentując tam swój bogaty i różnorodny repertuar. 

Współpracuje z Filharmonią Łódzką, Filharmonią Opolską, Filharm. Rzeszowską a także z Operą na Zamku w Szczecinie , z którą odbył w 2007r. tourne po Holandii z przedstawieniem 

„Wesele Figara” W. A. Mozarta. Ma również na swoim koncie liczne występy w wielu krajach Europy wykonując pierwszoplanowe partie basowe. 

Pracuje z wieloma wybitnymi dyrygentami, tj.: A. Wit , L. Woodside, V. Kiradjiev, A.Wicherek, W. Michniewski, T. Kozłowski, T. Wojciechowski, A. Straszyński, Ł. Borowicz, J.

Wiłkomirski, E. Michnik, K. Kord oraz reżyserami: M. Treliński, W. Zawodziński, K. Janda D.Heusinger ,G. Veredon, L. Adamik, , G. Madia, M. Znaniecki, M. Weiss, R. Skolmowski. 

Od 02. 2005r. jest etatowym solistą Teatru Wielkiego w Łodzi. Jak dotąd w teatrze tym wziął udział w ponad 30 przedstawieniach premierowych. Dzięki dużej umiejętności techniki legato i sprawności biegnikowej najlepiej czuje się w repertuarze włoskiego bel canto i operach rossiniowskich, a także w rolach charakterystycznych. W swoim repertuarze posiada ponad 30 partii operowych, a także wiele przebojów muzyki gospel i negro spirituals

 

Powrót do góry