Orkiestra i Chór Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Orkiestra i Chór Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Działalność Teatru Wielkiego w Poznaniu zainaugurowano w 1919 r. spektaklem Halki. Początkowo scena służyła również dramatowi, jednak właśnie dzięki operze i baletowi teatr szybko stał się jedną z najważniejszych scen muzycznych kraju. Szybki rozwój Opery nastąpił po wojnie, kiedy dyrekcję Teatru powierzono Zygmuntowi Latoszewskiemu. Wybitny artysta wzbogacił zespół solistów o wybitne głosy – m.in. Antoniny Kaweckiej, Stanisławy Zawadzkiej, Jerzego Sergiusza Adamczewskiego, Franciszka Arno czy Mariana Woźniczki, a zrealizowany repertuar pozwolił teatrowi zdobyć renomę pierwszej sceny muzycznej kraju, wpisaną odtąd na trwałę w jej historię i tradycję.

Poprzez kolejne lata uzupełniano repertuar m.in. o polskie pierwsze wykonania oper i baletów (Śpiąca królewna Czajkowskiego), a także o przyjęte z entuzjazmem premiery Cyrulika sewilskiego Rossiniego, Katarzyna Izmajłowa Dymitra Szostakowicza, Dziecko i czary Ravela. Zespół baletowy Teatry Wielkiego niejednokrotnie prezentował repertuar baletowy oraz opery polskie na scenach zagranicznych.
W latach 90. w repertuarze Teatru pojawiło się wiele realizacji wysoko cenionych przez krytykę i znakomicie przyjmowanych przez publiczność w kraju i za granicą. Teatr Wielki współpracował ze scenami festiwalowymi oraz teatrami za granicą: Baden-Baden, Bruksela, Heilbronn, Luksemburg, Xanten i Carcassonne. Zespół teatru z powodzeniem brał udział w międzynarodowych festiwalach muzycznych, teatralnych i baletowych, wracając z tych podróży artystycznych z wieloma nagrodami i wyróżnieniami, uhonorowany m.in. Złotą różą Fundacji Świętego Jerzego w Wenecji czy specjalną nagrodą Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Salsomaggiore za kreowanie dzieł Verdiego. Sezon 2009/10 otworzył spektakl Ernani G. Verdiego, realizowany wraz z Israeli Opera w Tel Awiwie.

12 lipca 2012 roku stanowisko dyrektora Teatru Wielkiego w Poznaniu objęła Renata Borowska-Juszczyńska. Stawiane przez nią cele to dbałość o wysoki poziom tzw. „codziennego spektaklu” – uzupełnianie potencjału zespołu solistów Teatru o kunszt śpiewaków gościnnych, zatrudnianie jak najlepszych muzyków i współpraca z uznanymi dyrygentami. To także tworzenie różnorodnego repertuaru, wzbogaconego o spektakle inscenizowane zgodnie ze współczesnymi trendami teatralnymi – łączenie arcydzieł muzyki z unikatową wyobraźnią realizatorów, znanych i cenionych w świecie, nie tylko operowym. O sukcesie tej drogi świadczą nagrody i wyróżnienia, przyznane premierowym spektaklom: m.in. Teatralna Nagroda Muzyczna im. J. Kiepury w 2014 roku dla najlepszego spektaklu operowego

Źródło: http://www.opera.poznan.pl

Fot. wikimedia commons

Powrót do góry