Mariusz Otto

Mariusz Otto

Wychowanek szkoły i długoletni śpiewak chóru Jerzego Kurczewskiego. Absolwent Państwowego Liceum Muzycznego im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu w klasie fletu.Ukończył Wydział Wychowania Muzycznego i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Ignacego J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie dyrygentury chóralnej. Jednocześnie kształcił głos w Prywatnym Policealnym Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu w klasie śpiewu solowego. W 1997 roku zatrudniony został w Teatrze Wielkim im. St. Moniuszki w Poznaniu jako asystent dyrektora chóru a od 2007 roku pełni funkcję szefa tego zespołu. W roku 2000 zadebiutował również jako solista w roli Escamilla w Carmen G. Bizeta. Zaśpiewał na scenie Teatru Wielkiego jeszcze szereg innych partii, m.in. tytułowego Figara w Weselu Figara W.A. Mozarta czy Janusza w Halce  St. Moniuszki.

Powrót do góry