Konkurs na Videoklip 2020

INFORMACJE PODSTAWOWE

1) Konkurs przeznaczony dla uczniów klas starszych szkół podstawowych oraz licealistów

2) Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach indywidualnej i grupowej

ZADANIE KONKURSOWE

1) Zadaniem konkursowym jest stworzenie wideoklipu w oparciu o fragment dowolnego utworu Ludwika van Beethovena. 

2) Forma realizacji wideoklipu jest dowolna  Liczy się przede wszystkim ciekawy pomysł!

3) Czas trwania filmu nie może być krótszy niż 2:30 minuty, ani dłuższy niż 3 minuty!

PRZEBIEG KONKURSU I ZGŁOSZENIA 

1) Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2020 roku, a termin nadsyłania prac upływa w nieprzekraczalnym terminie 15 listopada 2020 roku.

2) Wszystkie nadesłane prace zostaną zamieszczone na stronie Organizatora www.niebojesiemuzyki.pl 

3) Zgłoszenie następuje poprzez wysłanie formularza dostępnego TUTAJ zawierającego link do nagrania do videoklipu umieszczonego na portalu youtube.com w terminie do dnia 15 listopada 2020

4) Za termin dostarczenia uznaje się datę umieszczenia linku na platformie www.niebojesiemuzyki.pl.

5) Zgłoszenia przesłane po terminie nie bedą poddane ocenie JURY 

OCENA PRAC i NAGRODY
1) Wszystkie nadesłane prace zostaną poddane ocenie Jury. Nagrody rzeczowe przyznaje się laureatom pierwszych miejsc w dwóch kategoriach: indywidualnej oraz grupowej.
a) kategoria indywidualna – tablet
b) kategoria grupowa – kamera video

2) Decyzje Jury mają charakter ostateczny i nie podlegają odwołaniu. Nagrody w konkursie będzie można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora lub otrzymać drogą pocztową.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie Organizatora oraz w załączniku poniżej.

 

FAQ - konkurs na VIDEOKLIP

Drodzy uczestnicy,
 
na tej stronie postaramy się udzielać odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące przebiegu konkursu.
Powrót do góry